...

Latest Writings

To-Stemthet (2004)

  • PDF
  • Print
  • E-mail
To-Stemthet

Å speile seg selv
I sitt indre
Og se at man er seg selv
Motsatt, drifter satt i sjakk

Hva gjør man med sitt eget spill
Når ofret er stoerre enn tapet
Av en fallen maske, utstillingens
Unlatte flause

Å se en annens indre
I sitt eget speil
Og føle at man er samstemt
I maskens roller, spillets
Hemmlige agenter, vissheten om å være en

Men så kom språket ståtrende
Sammenskvisende kategorier, konnotasjonens fortvilte fengsel
Splintrer samstemthetens føleri
For hver fiasko bygges festninger til en retorikkens
Bekjempelse av samstemthetens to-somhet

Hva ville jeg ikke gjort 
for ett øyeblikks to-stemt symfoni

Dakar, October 2004

LAST_UPDATED2

 

Quick Select Reading

Select Readings

News Feeds